Jak udělat ze sádrokartonu snížený strop s bodovým osvětlením?

Tagged:
 • Jak si vyrobit podlhledový strop ze sádrokartonu?
 • Jak udělat bodové osvětlení?
 • Jak postavit konstrukci pro snížený strop z kovových profilů?

1. Proč dělat podhledový strop?

 • Schovají se praskliny, nerovnosti a jiné nešvary původního stropu. Strop ze sádrokartonu bude rovný a hladký.
 • Umožní instalaci podhledového osvětlení.

2. Než začnete...

Tento návod popisuje realizaci sníženého stropu v bytě panelového domu. Parametry:
Rozměry místnosi (x/y/z) 2,4m/3,45m/2,6m
Snížení stropu o 9-10cm
Pokud jsou rozměry vaší místnosti výrazně odlišné, nebo chcete strop snižovat více, může být postup realizace jiný. V každém případě před realizací proberte vaši představu s odborníkem.

3. Jak postavit konstrukci pro snížený strop z kovových profilů?

Co budete potřebovat? Kromě běžného nářadí, jako je metr, vodováha, vrtačka, aku-šroubovák atd. budete potřebovat:
 • UD profily (3m)
  UD profil
 • CD profily (3m a 4m)
  CD profil
 • Přímý závěs
  Přímý závěs
 • Křížová spojka
  Křížová spojka
 • TEX vruty do plechu (2,5cm)
  tex vruty
 • Zatloukací hmoždinky (3,5cm)
  Zatloukací hmoždinky
 • Nůžky na plech
  Nůžky na plech
 • Lajnovací šňůra - brnkačka
  brnkacka
Jak poskládat konstrukci
 1. Naměřte si po celé místnosti body 8cm od stropu (k profilu se ještě přišroubuje deska 1.25cm). Pokud nemáte rovný vodovážný strop, pracujte s vodováhou. Můžete využít některých z dostupných laserových nástrojů.
 2. Brnkačkou si nalajnujte vodorovné čáry 8 cm od stropu po celém obvodu místnosti.
 3. Přiložte si UD profily na stěnu tak, aby jejich spodní hrana byla souběžná s nalajnovanou čarou a označte si na stěně místa pro díry. Díry do stěny vyvrtejte šestkou vrtákem.Opět pracujte s vodováhou. Pokud vám nestačí 3m dlouhé UD profily, ustřihněte si z dalšího profilu a nastavte potřebnou délku. Pokud vám nebudou stačit předvrtané otvory V UD profilu, vyvrtejte si další. Lepší více, než méně.
 4. Pomocí zatloukacích hmoždinek připevněte UD profily na stěnu.
 5. Jakmile máte po celém obvodu místnosti přišroubované UD profily, nastříhejte si na potřebnou délku CD profily, které budou mít délku shodnou s délkou (y) vaší místnosti. V tomto konkrétním případě 3,45m. Potřebný počet CD profilů volte tak, aby maximální vzdálenost mezi profily nebyla větší než 0.5m. V tomto konkrétním případě potřebujeme 4 CD profily.
 6. CD profily zasuňte do UD profilů na dvou vzdálenějších stěnách místnosti tak, aby dno (plochá stěna) CD profilů směřovalo dolů. Než přišroubujete CD profily k UD profilům rozmístěte si je tak, aby jejich vzdálenosti nepřesáhli 0,5m a v místech, kde budou na sebe navazovat dvě sádrokartonové desky musí profil vycházet z poloviny šířky na každý okraj desky.
 7. Jakmile jsou CD profily správně rozmístěné, přišroubujte je k UD profilům pomocí TEX vrutů.
 8. Teď si nastřihejte CD profily, které budou mít délku rovnou šířce místnosti (x). V tomto konkrétním případě 2,4m. V tomto konkrétním případě potřebujeme 3 CD profily, které budou od sebe vzdáleny cca 0,86m. Tyto profily nasuňte kolmo nad již přišroubované CD profily tak, aby dno (plochá stěna) CD profilů směřovalo dolu. Profily by měly na krajích dosednout přesně na horní okraj obvodových UD profilů. Profily rovnoměrně rozmístěte.
 9. V místech překřížení spojte CD profily pomocí křížových spojek. Křížové spojky mají packy (perka), které se při spojení opřou o horní hrany vrchních CD profilů.
 10. Pomocí přímých závěsů upevněte vrchní CD profily přímo k původnímu stropu v potřebných místech, tak, aby držely strop v jeho středu. V tomto konkrétním případě stačí tři přímé závěsy na strop. Do původního stropu vyvrtejte na každý závěs dvě díry a pomocí zatloukacích hmoždinek upevněte závěsy k původnímu stropu. Následně přišroubujte pomocí TEX vrutů vrchní CD profily k přímým závěsum. Opět pracujte s vodováhou, ať nemáte strop uprostřed prohnutý.
 11. Jakmile je přišroubováno, ustřihněte přečnívající části přímého závěsu, případně je ohněte do stran, aby nevadily montáži sádrokartonových desek a podhledových světel.
 12. Konstrukce je hotova!
Zasuňte CD profily do obvodových UD profilů Vrchní CD profily dosednou na horní okraj obvodových UD profilů Vrchní a spodní CD profily spojíme pomocí křížových spojek Vrchní CD profily připevníme ke stropu pomocí přímého závěsu

4. Jak na elektroinstalaci bodového osvětlení?

Pro bodové osvětlení můžete použít např. úsporná bodová světla Nilson Della. Jedná se o velmi účinná světla s příkonem 11W, která s přehledem nahradí klasické 50W halogenové osvětlení. Nilson Della Co budete potřebovat? Předpokladem je, že máte nainstalovaný vypínač a z něho dotaženy kabely pro světla do až ke stropu. Pokud chcete můžete použít dvoj-vypínač a vypínat 3 a 3 světla samostatně.
 • Cyky kabel plochý 2-žilový (1mm)

 • Cyky kabel 2-žilový
 • Svorkovnice

 • Svorkovnce
Jak to zapojit? Světla je potřeba zapojit paralelně. Následující schema ukazuje zapojení s dvojvypínačem. Schema s dvojvypínačem Kabely se svorkovnicemi si protáhněte stropní konstrukcí přibližně tak, jak budete chtít rozmístit světla. Až budou desky přimontované a vy uděláte otvory na světla, budete muset malým otvorem kabel protáhnout ven. Proto je vhodné rozmyslet si rozmístění svetel před montáží desek a v průběhu montáže rovnou vyřezávat otvory. Dokud nemáte připevněny všechny desky, pořád můžete z boku pohybovat kabelem a jednodušeji protáhnout svorkovnici skrz otvor pro světlo. Protáhněte kabely konstrukcí

5. Jak připevnit sádrokartonové desky?

Co budete potřebovat?
 • Sádrokartonové desky tloušťky 12,5mm (1250mm x 2000mm)
  Deska
 • Hoblík Surform
  Hoblík Surform
 • Řezák
  řezák
 • Pilka na sádrokarton
  Pilka na sádrokarton
Montáž desek Desky se montují kolmo na nosné CD profily a je potřeba desky vázat, jako když stavíte zeď z cihel.
Vázání desek
 1. Začněte celými deskami, které přišroubujete postupně k nosným CD profilům pomocí TEX vrutů. Hlavička šroubu by měla být zapuštěna do sárokartonu tak, aby nepřesahovala hranu. lepší bude, když necháte šroub zajet níže, zbylý prostor do roviny vyplní tmel. Je vhodné použít aku-šroubovák s dorazem, abyste neprojeli šroubem skrz celou desku. Šrouby můžete rozmístit ve vzdálenosti cca 25cm. Přišroubujte i kraje desek do obvodových UD profilů.
 2. Jakmile máte přišroubovány celé desky, pilkou na sádrokarton si vyřízněte otvory na světla. Poloměr otvorů je pro světla Della cca 3,5cm. Můžete použít kružítko. Do těchto otvorů si protáhněte svorkovnice pro jednotlivá světla.
 3. Máte-li protaženy svorkovnice můžete připevnit zbylé desky. Otvory na desky si pečlivě změřte a pomocí řezáku si uřízněte desku o přesném rozměru. Než přišroubujete desky ke stropu, ohoblujte si hrany, které budou navazovat na již přimontované desky tak, aby ve spáře zůstal žlábek pro vyplnění tmelem. Návod jak se řezá sádrokarton najdete na http://www.vseumel.cz/view.php?cisloclanku=2005052601
Zbylé desky

6. Jak zatmelit spáry a šrouby?

Co budete potřebovat?
 • Knauf Uniflot (tmel pro sádrokartonové desky)
  Uniflot
 • ProMix Finish (tmel pro finální úpravu spár)
  Finish
 • Stěrka
  Stěrka
 • Brusná mřížka
  Brusná mřížka
 • lepící páska na sádrokarton
  Páska na sádrokarton
 • Akrylový tmel
  Akrylový tmel
Zatmelení spár a šroubů Čekají vás 3 kola tmelení a broušení:
 1. V prvním kole přelepte samolepící páskou na sádrokarton všechny spáry a zatmelte je první vrstvou Uniflotu. Stejně tak zatmelte šrouby. Nechte uschnout. To, že tmel po uschnutí vytvoří propadlá místa je normální.
 2. V druhém kole zatmelte znovu spáry a šrouby - propadlá místa se vyrovnaji. Tentokrát už si dejte záležet, aby vše bylo vystěrkováno do roviny.
 3. Až uschne druhá vrstva, vezměte brusnou mřížku a vybruste všechny nerovnosti do hladka.
 4. Poslední tmelící kolo uděláte Finishem. Finish se prodává v kbelíku a je přímo připraven k nanášení, bohužel oproti Uniflotu také pomaleji schne. Finish je velmi jemný a dá se rozetřít téměř do nulové tloušťky. Velmi dobře se brousí. Zatmelte jím všechny sebemenší nerovnosti. Jakmile uschne vybrousíte, co bude třeba.
 5. Akrylovým tmelem zatmelte spáry mezi stěnou a sádrokartonovým stropem.
Zatmelený strop

7. Vymalovat a osadit světla..

Strop můžete vymalovat třeba Primalexem, nebo lépe akrylátovou barvou. Jakmile máte strop suchý, můžete osadit světla. Než osadíte objímky, zkuste zapojit a vyzkoušet světla, zdali svítí, případně opravte špatné zapojení. Jakmile vše svítí, pak připevněte do otvorů objímky a světla. Bodové osvětlení

Co by vás mohlo zajímat?