Jak ovlivnit pohlaví dítěte? Dcera nebo syn?

Tagged:
 • Jak ovlivnit pohlaví dítěte?
 • Jak zplodit kluka? Jak zplodit holku?
 • Jak funguje metoda Karla Příplaty?

Následující návod se opírá výhradně o osobní studii pana Karla Příplaty. Jeho metoda byla ověřena experimentálně, některé úvahy mohou být v rozporu s dnešní vědou. Metoda nemusí být 100% učinná. Zveřejnění této metody nechť je vnímáno jako poděkování Karlovi Příplatovi za jeho celoživotní dílo.


Karel Příplata

1. Kdo byl Karel Příplata?

Karel Příplata byl profesí opravář hasících přístrojů. Za svůj život prochodil s brašnou přes rameno od domu k domu pět bývalých okresů na Plzeňsku. Se svou manželkou vychoval 4 dcery a jednoho syna. Téměř 40 let pracoval na své metodě ovlivňování pohlaví dítěte, kterou úspěšně aplikoval v mnoha rodinách a také ve své vlastní. Bohužel již nestihl svou metodu představit širší veřejnosti.

2. Na čem je založena metoda ovlivnování pohlaví?

Metoda vychází z poznání zákonů přírody již od svého stvoření a to na základě stáří mužova semene. Pohlaví ovlivňuje hustota pohlavních styků muže.
Je již známo, že "mužské" a "ženské" spermie se v mnohém liší. Mužská spermie s chromozomem Y je rychlá, ale méně houževnatá. K vajíčku se sice dostane velmi brzy, v těle ženy však nevydrží příliš dlouho a rychle umírá. Naproti tomu spermie "ženská" s chromozomem X je pomalejší, cesta k vajíčku jí trvá déle, zato však je mnohem houževnatější a její životnost je delší.
V zájmu přírodních zákonů o uchování rodu je nutné, aby se z málo častých souloží rodily dcery, ženy, uchovatelky rodu. Pokud muž nemá pohlavní styk či jinou ejakulaci déle, než jeden týden, většina "mužských" spermií umírá a déle přežívají převážně spermie "ženské". V každém případě je nutná důvěra a spolupráce obou partnerů.

3. Jak zplodit kluka?

 • Čerstvé semeno
 • Častá soulož
Chceteli zplodit syna, je třeba zvážit, kdy došlo k poslední souloži resp. ejakulaci muže. Uplynulo-li od poslední ejakulace 3 dny a více, je bezpodmínečně nutné, aby muž nejprve ejakuloval bez možnosti oplodnění, neboť pokud jsou spermie starší více jak 3 dny, je zplození syna nejisté a při 6 nebo více dnech je vyloučené. Pro zplození syna je pak doporučen pohlavní styk každý den, aby měly šanci na oplodnění rychlejší "mužské" spermie.

4. Jak zplodit holku?

 • Týden staré semeno
 • Soulož v týdenních nebo delších intervalech
Chcete-li zplodit dceru, je opět třeba zvážit, kdy došlo k poslední souloži resp. ejakulaci muže. Uplynulo-li od poslední ejakulace 6 a více dnů, je to v pořádku. V opačném případě je nutno počkat 6 dnů nebo déle, a teprve potom se milovat, nejlépe před plodnými dny. "Ženské" spermie mají delší životnost a na vajíčko si počkají. Před dalším milováním je nutné čekat 6 a více dnů. Pro některé partnery nebude čekání snadné, bohužel jiné řešení není. V průběhu čekání je nezbytně nutné vyvarovat se jakékoliv ejakulaci muže. Zamlčení této skutečnosti, včetně nevěry, by zákonitě zvrátilo plánované zplození dcery.

5. Jak co nejpřesněji spočítat ovulaci?

Abyste určili dny ovulace co nejpřesněji, je třeba vyhnout se jednoduchým výpočtům. Ty většinou pracují s průměrnými hodnotami a nepočítají s tím, že menstruační cyklus každé ženy je individuální. Pro správný výpočet ovulace je nutné pravidelně sledovat tři základní příznaky:
 • bazální teplota,
 • cervikální hlen,
 • krvácení.
Výpočet ovulace je důležitý nejen pro samotné oplodnění, ale vzhledem k rozdílným vlastnostem "mužských" a "ženských" spermií může mít lhůta ovulace značný význam i při plánování pohlaví dítěte.

Dny ovulace
Na rozdíl od jiných živočišných druhů zůstává u žen ovulace - a tedy i plodné dny - skrytá. Žena může subjektivně vnímat svou ovulaci, ale pro ostatní zůstává nerozpoznána. Často však ani žena sama neví, kdy přesně u ní tato fáze cyklu nastává. Pak přichází na řadu výpočet ovulace. Obvykle ovulace začíná dvanáctý až šestnáctý den menstruačního cyklu (tj. od začátku poslední menstruace) a trvá kolem 24 hodin. V praxi ale není výjimkou začátek ovulace již desátý nebo naopak až dvacátý den cyklu. Též doba ovulace se může lišit a trvat jen dvanáct hodin nebo celé dva dny. Samotné počítání dnů je tedy metodou velmi teoretickou a v praxi nespolehlivou. Chcete-li načasovat pohlavní styk s ohledem na pohlaví dítěte, potřebujete vystihnout termín ovulace přesněji. A k tomu využijete její hlavní příznaky: bazální teplota a cervikální - děložní - hlen.

Ovulace a pohlaví dítěte
Druh spermie určuje, zda se narodí chlapec nebo děvče.
Chcete-li chlapečka, máte situaci jednodušší. Pohlavní styk je pak vhodný přímo během ovulace, kdy mají hbitější samčí spermie větší šanci na úspěch. Pokud si přejete holčičku, měly by spermie v ženském těle vyčkávat již před ovulací dostatečně dlouho, aby získaly početní převahu "ženské" spermie, ne však déle, než mohou přežít. (Vzhledem k tomu, že spermie dokáží v těle ženy "vyčkávat", začínají plodné dny dříve než ovulace.) Proto by žena měla ve svém menstruačním cyklu vysledovat jistou pravidelnost a tou se následně řídit.

6. Kompletní materiály - metoda Dcera nebo Syn


Karel příplata v tisku 1 Karel příplata v tisku 2
Dcera nebo syn 1 Dcera nebo syn 2 Dcera nebo syn 3 Dcera nebo syn 4 Dcera nebo syn 5 Dcera nebo syn 6 Dcera nebo syn 7 Dcera nebo syn 8 Dcera nebo syn 9 Dcera nebo syn 10

zdroj (ovulace - jak ji spočítat)Co by vás mohlo zajímat?

 • Jak překvapit manžela či přítele originálním dárkem?
 • Jak překvapit manželku či přítelkyni originálním dárkem?
 • Jak stahovat videa z YouTube a dalších video portálů?